Hírek

2018 október 04,

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló perbáli önkormányzati rendelet bemutatása

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a…
2018 szeptember 03,

Miért fontos, hogy jól látható legyen az ingatlanon a házszámozás?

Miért fontos, hogy jól látható legyen az ingatlanon a házszámozás?   A Budakeszin újonnan beépülő településrészeken - de sajnos a már régen kialakult utcákban is előfordul (pl. Makkosmária, Nagyszénászug) - hogy egyes ingatlanok tulajdonosai nem írják ki az ingatlan házszámát, vagy annak hiányában a helyrajzi számát. Az is több helyen előfordul,…
2018 augusztus 17,

Megkezdődött az új tanév, időben szólunk: baleset- és problémamegelőzés

Megkazdődött az új tanév, időben szólunk a baleset- és probléma megelőzés érdekében: közlekedés és megállás az oktatási intézmények környékén     Véget ért a nyári szünidő, megkezdődött az új tanév. A szeptemberi iskolakezdéssel sok gyermek jelenik meg - különösen az oktatási intézmények környékén - az utakon gyalogosként vagy gépjármű utasaként. Kérjük…
2018 július 20,

Miért fontos az ingatlanok előtt lévő csapadékvíz elvezető árkok tisztítása?

Miért fontos az ingatlanok előtt lévő csapadékvíz elvezető árkok tisztítása?     A nagyobb esőzések idején különösen jelentős szerephez jutnak a vízelvezető árkok, melyekkel kapcsolatban két fajta árokról lehet beszélni. Az egyik ároktípus a megfelelő lejtése, valamint a vízbefogadó képessége alapján elvezeti a csapadék/belvizet, míg a másik ároktípus egy adott…
2018 május 31,

KÉT KERÉKEN SZABADON, DE BIZTONSÁGOSAN!

    Két keréken szabadon, de biztonságosan!   Végre itt kerékpáros szezon. Mielőtt azonban kerékpárra ülünk, nem árt áttekinteni a KRESZ vonatkozó szabályait. Ezek közül tekintsük át a legfontosabbakat:   A kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon…
2018 május 29,

Tájékoztató az ingatlanok parlagfű-mentesítésével kapcsolatban

Tájékoztató az ingatlanok parlagfű-mentesítésével kapcsolatban     A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún.…
2018 május 18,

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozása

  A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet* bemutatása   A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre terjed ki, aki - vagy amelyek- állandó vagy ideiglenes jelleggel Budakeszi Város közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez. A rendelet szabályait kell alkalmazni Budakeszi Város közigazgatási…

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

Keresés