Perbál

2018 október 04,

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló perbáli önkormányzati rendelet bemutatása

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V. 27.) számú rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a…

 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

2092 Budakeszi, Fő utca 179  

+36 (23) 535-710/107  

kozbiztonsag@budakeszi.hu

©2021 Budakörnyéki Közterület-felügyelet. Minden jog fenntartva!

Keresés